W dzisiejszym wydaniu programu „Woronicza 17” poseł Platformy Obywatelskiej nieoczekiwanie oświadczył, że  liczba żołnierzy zawodowych w polskiej armii zostanie zmniejszona.

Na ostatnim posiedzeniu sejmu zredukowano polską armię zawodową do stu trzydziestu tysięcy 
– oznajmił Kierwiński. 

Panie pośle, ilu żołnierzy zawodowych jest dziś w polskim wojsku? 
– zapytał w tym momencie prowadzący program.

Kierwiński zaczął się więc tłumaczyć, że o co innego tak naprawdę mu chodziło. 

Dotychczasowo w planie modernizacji i przebudowy Sił Zbrojnych był zapisany limit sto piedziesiąt tysięcy 
– stwierdził parlamentarzysta PO, dodając, że liczbę tę zmniejszono do 130 tysięcy.

Pan użył takiego sformułowania: „zmniejszenie polskiej armii do stu trzydziestu tysięcy”. Żołnierzy zawodowych w polskiej armii jest dzisiaj 101 tysięcy. Czy mógłby pan sprostować nieprawdziwą informację? 
– zapytał Michał Rachoń.

Nie. W stu procentach powiedziałem prawdę 
– upierał się Kierwiński. I trwał przy swoim do końca…