Zlokalizowano wówczas w tym miejscu pięć jam grobowych. W części z nich natrafiono na szczątki ludzkie należące do co najmniej czterech osób.

W trakcie trwających właśnie prac odsłonięto pięć jam grobowych z ubiegłego roku, a także dwie nowe jamy grobowe. W jamie nr V, z której w ubiegłym roku wyjęto pojedyncze kości ludzkie, nie natrafiono na kolejne szczątki. Prace będą kontynuowane przez najbliższe dwa tygodnie.Na teren prac przyjechali dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca Prezesa IPN, prokuratorzy Instytutu, archeolodzy i dr Łukasz Szlaszkowski.

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, prokurator Janusz Romańczuk powiedział, że działania poszukiwawcze na terenie posesji przy cmentarzu prawosławnym przy ul. Wysockiego podjęto na podstawie relacji świadków i dokumentów archiwalnych, między innymi raportów wywiadu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z 1946 r., z których wynika, że w miejscach tych mogą spoczywać szczątki kilkudziesięciu ofiar zbrodni komunistycznych, popełnionych na terenie ówczesnego województwa białostockiego.