Kilka dni temu rozpoczęła się kolejna tura 16-dniowych szkoleń podstawowych do Wojsk Obrony Terytorialnej. Bierze w niej udział blisko dziewięciuset ochotników. Równolegle trwają szkolenia rotacyjne żołnierzy już zaprzysiężonych oraz szkolenia wyrównawcze dla rezerwistów. Finałem szkoleń będzie przysięga wojskowa złożona w dniach 23 i 24 września w Nisku, Sanoku, Przemyślu, Mońkach oraz Zamościu.

- Obecna tura szkoleń rozpoczyna intensywny cykl szkolenia jesiennego, jaki będzie prowadzony w trzech brygadach obrony terytorialnej w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim - mówi rzecznik MON, ppłk Marek Pietrzak. 

"Szesnastka”, czyli 16-dniowe szkolenie podstawowe jest prowadzone w systemie ciągłym i biorą w nim udział osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową.  Pierwszy dzień to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. Zwykle w drugim dniu ochotnicy poddawani są testowi oceny sprawności fizycznej. 

- Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy czy też topografii. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Podczas szkolenia ogniowego statystyczny Terytorials zużywa ok. 100 sztuk ostrej amunicji - tłumaczy ppłk Pietrzak.

Krótsze szkolenie, 8-dniowe, odbywają rezerwiści i ma ono charakter szkolenia wyrównawczego. Zarówno "szesnastka", jak i szkolenie rezerwistów to tylko początek szkoleń, jakie czekają Terytorialsów - w ciągu 3 lat żołnierze będą szkolić się co najmniej 124 dni po 12 godzin dziennie w zakresie tzw. funkcji prostych. Szkolenia specjalistyczne to dodatkowe dni na poligonie.

Obroną Terytorialną zainteresowani są przede wszystkim ludzie młodzi. Blisko 30% Terytorialsów stanowią osoby do 25 roku życia. Co piąty Terytorials jest w wieku odpowiednio do 30, 35 i 40 lat. Średnia wieku statystycznego Terytorialsa to 32 lata.  Jeśli chodzi o strukturę wykształcenia, to ponad 1/3 żołnierzy TSW legitymuje się wykształceniem wyższym, połowa średnim, a 12% deklaruje że studiuje. Prawie połowa Terytorialsów posiada wykształcenie techniczne. 60% żołnierzy TSW pochodzi z miast, a 9% wszystkich Terytorialsów to kobiety.  

- Formowane są kolejne trzy brygady jedna na Warmii i Mazurach oraz dwie na Mazowszu, w tych jednostkach obecnie trwa proces obsadzania stanowisk kadrą zawodową, pierwsze szkolenia ochotników zaplanowane są na wiosnę 2018 roku - wyjaśnia ppłk Marek Pietrzak. Dotychczas sformowane zostały trzy brygady WOT oraz dowództwo.

Wojska Obrony Terytorialnej będą ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą.