„Szalone Dni Muzyki” to impreza przełamująca wiele barier i stereotypów, związanych z muzyką klasyczną, mieszając „klasykę” z muzyką jazzową, rockową czy flamenco – podkreślają organizatorzy festiwalu.

Festiwal ma na celu uczynienie muzyki klasycznej dostępną dla szerokiej publiczności. Na scenie Teatru Wielkiego-Opery Narodowej wystąpią soliści, zespoły kameralne i orkiestry symfoniczne. W trakcie trzech dni odbędzie się 57 koncertów.

Tematem przewodnim będzie taniec i jego rola w muzyce klasycznej. Poprzez dobór repertuaru organizatorzy stworzyli trzydniowy przegląd przykładów inspiracji tańcem w kompozycjach powstałych na przestrzeni wielu wieków.

Naszym głównym celem jest to, by pokazać, jak bardzo muzyka ludowa wywierała przez całe wieki wpływ na muzykę poważną. Już od średniowiecza, gdy muzyka zawitała do zamków, zawitały tam również tańce muzyczne. Tak działo się aż do czasów baroku. W zasadzie w tamtych czasach często tancerze byli muzykami, a muzycy – tancerzami. Podział nastąpił we Francji w 1661 r., kiedy to Ludwik XIV utworzył osobną Królewską Akademię Tańca i Królewską Akademię Muzyki, w ten sposób dokonując rozdział między tymi dziedzinami. Taniec jest również obecny w największych dziełach twórców barokowych - powiedział Rene Martin, dyrektor i pomysłodawca festiwalu.

„La Folle Journee” – „Szalone Dni Muzyki” to międzynarodowy festiwal realizowany od 1995 r., którego pomysłodawcą i założycielem jest Rene Martin, organizator koncertów i założyciel Centre de Realisations et d’Etudes Artistiques (C.R.E.A.) w Nantes. Ideą imprezy jest przełamywanie uprzedzeń do muzyki klasycznej poprzez zachęcanie i ułatwianie udziału w koncertach, przy jednoczesnym utrzymywaniu najwyższego możliwego poziomu prezentacji muzyki.

Organizatorami „Szalonych Dni Muzyki” w Polsce jest Orkiestra Sinfonia Varsovia, a współorganizatorami: Teatr Wielki-Opera Narodowa, C.R.E.A. i Fundacja Ogrody Muzyczne.