Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest bezpłatny. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która nie jest pracownikiem ani członkiem rodziny pracownika IPN. Zgłoszenie pracy na konkurs jest możliwe wyłącznie drogą mailową na adres: logo100lecia@ipn.gov.pl

Nazwa pliku musi zawierać imię i nazwisko autora, lub pseudonim. Organizatorzy proszą o dołączenie: numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania, oraz adresu strony www, jeżeli autor takową posiada.

W przypadku, gdy autor ma życzenie udostępniać pracę pod pseudonimem,należy to wyraźnie zaznaczyć - z podaniem, czy pseudonim ma być uwidoczniony obok imienia i nazwiska, czy zamiast nich.