Duchowny wskazał na pozytywne skutki obowiązującej od siedmiu lat konwencji. Jak podaje Radio Watykańskie, abp Jurkovič wyraził również zadowolenie z przystąpienia do niej dwóch kolejnych państw, Beninu i Madagaskaru. 

Jednocześnie podkreślił, że w trwających obecnie konfliktach broń kasetowa nadal jest wykorzystywana. Dochodzi też do wypadków z tym typem uzbrojenia, w związku z czym rośnie liczba ofiar. 

Stolica Apostolska stoi na stanowisku, że należy zrobić wszystko, aby temu zapobiec. Stąd apel do tych krajów, które jeszcze nie przystąpiły do konwencji, aby jak najszybciej zrezygnowały z używania amunicji kasetowej.