Dyskusja będzie się skupiała wokół udziału polskiego biznesu w dbaniu o wizerunek Polski, który można rozpatrywać w wielu aspektach, np. ekonomicznym, informacyjnym, kulturowym, etycznym, ekologicznym. Istnieje wzajemny wpływ wizerunku Polonii w krajach zamieszkania i wizerunku Polski. Polonia może być zarówno konsumentem towarów i usług dostarczanych przez polski biznes, pracownikami zagranicznych oddziałów polskich firm, samodzielnymi przedsiębiorcami w kraju zamieszkania współpracującymi z firmami polskimi, jak i grupą lobbingu wobec firm i władz polskich i zagranicznych, przede wszystkim zaś – nośnikiem know-how wypracowanego przez biznes zagraniczny.

Panel odbędzie się w Domu Forum, budynku C , w sali Polonia.

Partnerem debaty jest Senat RP.

W dyskusji wezmą udział: Radosław Domagalski-Łabędzki (prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.), Stanisław Karczewski (marszałek, Senat RP), Mirosław Kochalski (wiceprezes zarządu PKN ORLEN S.A.), Paweł Surówka (prezes zarządu Grupy PZU), Konrad Szymański (sekretarz stanu ds. europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP), Maciej Woźniak (wiceprezes zarządu PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo).

Artykuł powstał we współpracy z PKN ORLEN