„W ocenie agencji ratingowej Moody’s wyniki gospodarki polskiej w II kw. 2017 r. okazały się lepsze od oczekiwań (zarówno samej agencji jak i prognoz rynkowych), co skłoniło ją do silnej rewizji prognoz tempa wzrostu gospodarczego na cały 2017 r. do 4,3 proc. z 3,2 proc. poprzednio. Zdaniem agencji do wzrostu PKB przyczyniał się będzie solidny wzrost konsumpcji prywatnej, jak również stopniowa odbudowa inwestycji w efekcie korzystnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz wyższego napływu środków z funduszy UE”

- czytamy w dzisiejszym komunikacie MF.

Agencji Moody's w dzisiejszym raporcie poinformowała, że podniosła prognozę wzrostu PKB Polski w 2017 r. do 4,3 proc. z 3,2 proc. i obniżyła dla deficytu sektora finansów publicznych do 2,5 proc. PKB z 2,9 proc.

„Silniejszy od oczekiwań wzrost w Polsce oraz sytuacja fiskalna są korzystne dla wiarygodności kredytowej (credit positive)”

- napisano w części raportu poświęconej Polsce.

Zdaniem ministerstwa, ocena wyników gospodarki polskiej przez agencję Moody’s oraz jej nowa prognoza tempa wzrostu PKB na br. potwierdzają, „że przyjęty przez rząd scenariusz przyspieszenia tempa wzrostu aktywności gospodarczej w 2017 r. (do 3,6 proc.) można uznać za stosunkowo konserwatywny i tym samym dający dodatkowy margines bezpieczeństwa dla sytuacji finansów publicznych, w tym relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB”.