Głównym czynnikiem, który wpływa na kierunki polskiego eks portu, nadal jest odległość. Podstawowymi rynkami eksportowymi dla polskich firm pozostają kraje Unii Europejskiej. Jednak polskie produkty mogą z powodzeniem konkurować również poza Europą, na rynkach amerykańskich, azjatyckich czy afrykańskich. To właśnie tam jest niezagospodarowany potencjał dla polskich dóbr i usług, który trzeba wykorzystać.

„Dzięki właściwej współpracy administracji publicznej z biznesem zostały stworzone optymalne narzędzia wspierające rozwój polskiej przedsiębiorczości, w tym także ekspansję międzynarodową rodzimych firm – podkreśla wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego Maks Kraczkowski. W związku z tym – jak mówi – polski
eksport zwiększy się w ciągu najbliższych 4 lat o 29 proc. z 183,6 mld EUR w 2016 do 237,3 mld EUR w 2020 r.”

Ekspansji polskich firm na rynkach międzynarodowych sprzyja nowoczesny system wspierania eksportu, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju. Także banki, w tym PKO Bank Polski, pomagają polskim eksporterom ruszyć w świat. Istotnym elementem polityki eksportowej jest koncentracja wsparcia na kluczowych sektorach stanowiących ważną pozycję eksportową Polski.

W ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju wybranych zostało 12 branż, które będą szczególnie wspierane w ich ekspansji zagranicznej, m.in. sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, kosmetyki, IT, moda czy meble.
Polska staje się marką coraz bardziej rozpoznawalną pod względem jakości i innowacyjności, także dzięki temu, że rodzime firmy przedstawiają swoje osiągnięcia na międzynarodowych targach. Z myślą o sektorze MŚP PKO Bank Polski intensyfikuje swoje działania w obszarze międzynarodowym poprzez uruchamianie zagranicznych oddziałów, budowę relacji korespondenckich z bankami w różnych regionach świata oraz wspieranie analityczne rodzimego biznesu.
O tym, jak wspierać polski eksport, które kierunki eksportowe są dziś szczególnie atrakcyjne dla polskich firm,
czego potrzebują polskie firmy, aby szybciej przechodzić od etapu firmy lokalnej do firmy globalnej, jakie są główne czynniki sukcesu na rynkach zagranicznych i w jakim zakresie krajowe przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie ich ekspansji zagranicznej przez krajowe instytucje finansowe, dyskutować będą uczestnicy panelu PKO Banku Polskiego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju „Rozwój nowoczesnego systemu wspierania eksportu. Co zrobić, aby pomóc polskim firmom w zdobywaniu zagranicznych rynków?”, podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

artykuł powstał przy współpracy z PKO Bankiem Polskim