Ponownie zapewniając o swojej duchowej bliskości z ludnością Azji Południowej, która nadal cierpi w następstwie powodzi, pragnę wyrazić najgłębsze współczucie z powodu cierpień mieszkańców Teksasu i Luizjany, dotkniętych przez huragan i wyjątkowe opady deszczu, które spowodowały ofiary, tysiące ludzi pozbawiły domów i wyrządziły olbrzymie szkody materialne

- powiedział Franciszek, zwracając się do wiernych podczas spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański w Watykanie.

Papież modlił się o łaskę pocieszenia dla wszystkich poszkodowanych.

Franciszek, który w środę udaje się z pielgrzymką do Kolumbii, podziękował też wiernym za życzenia szczęśliwej podróży - zareagował tak na widok przyniesionego na plac Świętego Piotra transparentu z takim właśnie napisem.