Senator Johnson jest przewodniczącym podkomisji ds. Europy i Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa działającej w ramach senackiej Komisji Stosunków Zagranicznych oraz przewodniczącym senackiej Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że senator Johnson przypomniał znaczenie wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie w lipcu br. i przeprowadzonych wówczas rozmów „podkreślając przy tym wagę, jaką Amerykanie przywiązują do sprawy bezpieczeństwa i współpracy ekonomicznej między USA, Polską i krajami Trójmorza”.