Wynik PiS oznacza, że grupa osób deklarujących poparcie dla tej partii zwiększyła się w porównaniu z sondażem z lipca o 4 punkty proc. Notowania PO zmniejszyły się o 2 punkt proc. w stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca.

Poparcie dla Kukiz'15 nie zmieniło się w porównaniu do sondażu z lipca. Poprawę notowań o 1 punkt proc. zanotowała Nowoczesna.

Zgodnie z sierpniowym sondażem pozostałe partie polityczne nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w sierpniu udział w nich zadeklarowało 69 proc. respondentów CBOS, na pewno udziału w głosowaniu nie wzięłoby 16 proc. badanych, a 15 proc. wahało się.

Komentarze w internecie na wyniki sondażu CBOS są jednoznaczne, ale warto zwrócić uwagę na wpis Dominiki Wielowieyskiej z "Gazety Wyborczej".

I obiecane "wyznanie" Wielowieyskiej