Podczas czwartkowego koncertu można było usłyszeć m.in. psalmy w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego. Natomiast w holu filharmonii przygotowano wystawę prac uczniów szkół plastycznych z Polski i Izraela. Jej wątkiem przewodnim są Psalmy Dawidowe

 - powiedziała PAP dyrektor artystyczny festiwalu Katarzyna Liszcz-Starzec.

Wcześniej w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Rolatem.

Urodzony w Częstochowie, a od lat mieszkający w Nowym Jorku pan Rolat jest filantropem; osobą, która przypomina polskich Sprawiedliwych. Ocalał z Zagłady, w której zginęli jego matka i starszy brat. W spotkaniu uczestniczyli m.in. harcerze z pow. łańcuckiego

- przypomniała dyrektor muzeum dr Anna Stróż.

Po spotkaniu przedstawiciele czterech rodzin Sprawiedliwych z Podkarpacia odsłonili tablice z nazwiskami swoich przodków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej. Przed budynkiem muzeum w Markowej stoi już blisko 1100 takich tabliczek.

Liszcz-Starzec zauważyła, że "celem festiwalu jest upamiętnienie Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej":

Natomiast jego myślą przewodnią jest przypomnienie rodziny Ulmów, którzy oddali życie za ich ukrywanie. Ulmowie symbolizują Sprawiedliwych

 – dodała.

Zaznaczyła, że przedsięwzięcie ma też "podkreślić ważność wydarzenia, jakim było otwarcie Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej".

Ma także przyczynić się do poszerzania dialogu oraz zacieśniania współpracy pomiędzy narodami polskim i żydowskim

- mówiła Liszcz-Starzec.

Poszczególne koncerty zaplanowano w Filharmonii Podkarpackiej i na Rynku w Rzeszowie, w muzeum im. Ulmów i w kościele parafialnym w Markowej oraz na stadionie w Kolbuszowej. Występujący prezentować będą przede wszystkim utwory nawiązujące do psalmów Dawidowych. W trakcie festiwalu będzie można posłuchać m.in. Piotra Rubika, Dariusza Malejonka, chóru Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja im. Rodziny Ulmów "Soar". Celem powstałej w 2015 r. fundacji jest m.in. upowszechnianie wiedzy o Polakach ratujących Żydów, fundacja podejmuje też działania na rzecz zbliżenia między Polakami i Żydami. Współorganizatorami festiwalu są m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i samorząd woj. podkarpackiego.