Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka oraz kontynuację karmienia piersią do ukończenia drugiego roku i dłużej przy równoległym podawaniu żywności uzupełniającej.

"Karmienie piersią daje dzieciom najlepszy start w życie. Kobiece mleko działa jak pierwsza szczepionka dla dziecka chroniąc je przed potencjalnie zabójczymi chorobami. Mleko matki jest też najbardziej wartościowym pokarmem dla dziecka i daje mu wszystko, co jest niezbędne do przeżycia"

– wskazał dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany w komunikacie UNICEF.

Raport przywoływany przez UNICEF pokazuje, że roczne inwestycje na poziomie zaledwie 4,70 dolarów w przeliczeniu na każdego noworodka pozwoli podnieść do 2025 r. globalny wskaźnik wyłącznego karmienia piersią dzieci do 6. miesiąca życia nawet do 50 proc. W ocenie UNICEF, osiągnięcie tego celu pomoże uratować życie 520 tys. dzieci poniżej 5. roku życia i zaoszczędzić 300 mld dolarów w ciągu następnych 10 lat, co ma być spowodowane m.in. mniejszą liczbą przypadków zachorowań i mniejszymi kosztami związanymi z opieką medyczną.

Według UNICEF, badanie pokazuje, że w pięciu największych wschodzących gospodarkach: Chinach, Indiach, Indonezji, Meksyku i Nigerii, brak inwestycji w karmienie piersią skutkuje śmiercią około 236 tys. dzieci rocznie i powoduje 119 mld dol. strat.

Badanie, na które powołuje się UNICEF, pokazało, że karmienie piersią ma pozytywny wpływ na zdrowie zarówno dziecka, jak i matki, oraz na rozwój procesów poznawczych malucha. "Jest to szczególnie istotne w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia dziecka, ponieważ pomaga zapobiegać chorobom biegunkowym i zapaleniu płuc, czyli dwóm najczęstszym przyczynom zgonów dzieci" – zauważa UNICEF, wskazując także, że matki, które karmią piersią, rzadziej zapadają na raka jajnika i piersi.

Światowy Tydzień Karmienia Piersią jest obchodzony od 1990 r. z inicjatywy międzynarodowej organizacji World Alliance Breastfeeding Action (WABA), która dąży do upowszechnienia karmienia piersią na świecie, zwracając przy tym uwagę na korzyści, jakie z tego wynikają – dla dzieci, matek i państwa. Akcja rozpoczyna się 1 sierpnia, w celu upamiętnienia daty podpisania we Florencji w 1990 r. Deklaracji Innocenti, która zobowiązuje sygnatariuszy do ochrony, promowania i wspierania karmienia piersią.