Ze względu na możliwości szkoleniowe miejscem ćwiczeń było jezioro Rakowe, znajdujące się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Łącznie ponad 20 żołnierzy przybyło na szkolenie z ratowniczo – leczniczym kontenerowym zespołem hiperbarycznym, sprężarką kontenerową oraz przenośnymi sprężarkami powietrza oddechowego. Ponadto do dyspozycji mieli łodzie z silnikami zaburtowymi, czterokołowce typu QUAD, zestaw ratowniczy HOLMATRO oraz indywidualne zestawy nurkowe – czytamy na portalu 17. WBZ. 

Pierwszym etapem szkolenia było doskonalenie nawigacji podwodnej na urządzeniach pomiarowych poprzez pływanie na azymut po trójkącie do kolejnych boi oraz doskonalenie posługiwania się nożycami i rozpierakami hydraulicznymi. Po zakończonym szkoleniu z nawigacji i prac z wykorzystaniem urządzeń hydraulicznych przyszedł czas na doskonalenie technik rozpoznania akwenu, przewidzianego do urządzenia przepraw desantowych i czołgów pod wodą – podaje wielkopolska brygada.

Kolejny etap to 3 dni prac minerskich, w czasie których prowadzone było niszczenie pozostałości mostów (w postaci podpór palowych) i obiektów hydrotechnicznych tak, by można było wykorzystać wskazane miejsca do przeprawy czołgów pod wodą. Podczas niszczeń zastosowane były metody: ogniowa, elektryczna oraz mieszanych sieci wybuchowych, jak i za pomocą systemu detonacji ciągłej STS. Okres szkolenia zakończył się doskonaleniem technik poszukiwania zatopionego sprzętu – czytamy.