W trakcie roboczego spotkania omówiono proces przygotowania szczecińskiego dowództwa do osiągnięcia pełnej gotowości (do końca 2018 r.) oraz stopniowego obejmowania odpowiedzialności za koordynację batalionowych grup bojowych Enhanced Forward Presence  (eFP) - informuje oficjalny portal SG WP. 

Drugim istotnym tematem poruszonym w trakcie rozmów była „Wizja Korpusu po 2022 roku” w odniesieniu do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa oraz potrzeby wzmocnienia północno-wschodniej flanki Sojuszu, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego - czytamy. 

Na zakończenie spotkania wymieniono poglądy na temat rotacji kluczowego personelu korpusu w 2018 roku. Podkreślono, że rotacja musi uwzględniać płynne przekazanie obowiązków, z jednoczesnym zachowaniem zdolności do realizacji codziennych zadań przez WKP-W. 

Rotacja personelu MND NE w 2018 r. obejmie najważniejsze stanowiska w dowództwie, w tym przede wszystkim: dowódcę, zastępcę dowódcy, szefa sztabu oraz jego zastępców ds. operacyjnych i wsparcia.