- Estońskie Siły Zbrojne korzystały z naszych systemów treningowych od dłuższego czasu, zapewniały przy tym możliwość realistycznego szkolenia – poinformowała Åsa Thegström szefowa działu Training & Simulation w Saab Dynamics. Tym razem szwedzka firma otrzymała dodatkowy kontrakt na dostawę laserowych systemów strzelań, które używane mają być przez brygadę zmechanizowaną jednostkach wojskowych jak i w szkole piechoty.  Kontrakt obejmuje dostawę symulatorów do pojazdów CV9035, granatników piechoty Carl-Gustaf jak i kilku symulatorów piechoty na szczeblu kompanii. Z kolei do kontrolowania i monitorowania ćwiczeń wykorzystywany jet Manpack 300 również zapewniony przez Saab. Umowa przewiduje ponadto pięcioletnie wsparcie systemu. System treningowy BT46 wykorzystywany jest w dwudziestu państwach jako wsparcie dla ćwiczeń bojowych z pojazdami oraz dodatkowymi elementami uzbrojenia.