Trump, który podczas kampanii nazwał układ NAFTA "najgorszym porozumieniem w historii świata", po wyborze na prezydenta poważnie złagodził swoje stanowisko.

Zamiast zerwania przez USA układu, który przyczynił się do stworzenia największej na świecie, rozpościerającej się od kanadyjskiego terytorium Jukon na północy do półwyspu Jukatan na południu Meksyku strefy wolnego handlu, Trump zapowiedział renegocjowanie układu NAFTA.

Tę radykalną zmianę stanowiska Trump uzasadnił prośbami jego "dobrych przyjaciół" - prezydenta Meksyku i premiera Kanady oraz sprzeciw amerykańskiego biznesu, szczególnie firm rolno-spożywczych i dóbr konsumenckich.

Przedstawiciele amerykańskiego biznesu wskazywali, że dzięki układowi NAFTA wzrósł amerykański eksport wyrobów przemysłowych do Meksyku i Kanady.

Amerykańska delegacja, którą kieruje stały przedstawiciel handlowy Stanów Zjednoczonych Richard Lighthizer, w celu zmniejszenia deficytu handlowego USA w wymianie z Meksykiem będzie się domagała m.in. zwiększenia kontyngentu produktów amerykańskich w zamówieniach rządowych oraz większej autonomii władz amerykańskich w ustalaniu taryf handlowych i ceł na niektóre produkty.

Negocjatorzy Kanady i Stanów Zjednoczonych zapowiedzieli także, że będą się domagać od Meksyku gwarancji większego poszanowania postanowień układu w dziedzinie warunków pracy i ochrony środowiska.

Prowadzący negocjacje mają także nadzieję, że doprowadzą one do opracowania zasad współpracy handlowej w dziedzinach, które jeszcze nie istniały w momencie podpisania układu 23 lata temu, jak np. handel w internecie.

Z uwagi na zbliżające się wybory w Meksyku i przyszłoroczne wybory do Kongresu w Stanach Zjednoczonych przedstawiciele trzech państw sygnatariuszy układu NAFTA mają nadzieję na zakończenie negocjacji w grudniu br.

Układ NAFTA był negocjowany w czasach administracji republikańskiego prezydenta George’a H.W. Busha (1989-1993). Został ratyfikowany przez Kongres i podpisany w czasach rządów w Białym Domu Demokraty Billa Clintona. Wszedł w życie 1 stycznia 1994 roku.