Z udostępnionych dziś przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2017 roku wzrósł o 3,9 proc. rok do roku oraz wzrósł o 1,1 proc. kwartał do kwartału wobec wzrostu w I kw. na poziomie 4,0 proc. W stosunku rok do roku.

To wzrost większy niż ten, który prognozowali wcześniej ekonomiści. Wcześniej zakładali oni, że w II kwartale gospodarka urosła o 3,8 proc. w stosunku rok do roku. Pełne dane o PKB w II kwartale GUS poda 31 sierpnia.

Tymczasem ze wstępnych danych GUS wynika, że w II kwartale PKB:

- wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,1 % w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,4%;
 
- niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (wobec wzrostu odpowiednio o 4% w I kwartale 2017r.)


Te wyniki jednoznacznie wskazują, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie. Jeśli tendencja wzrostowa się utrzyma, Polska będzie już liderem tej stawki.