Ćwiczenie, które przygotował batalion dowodzenia i zabezpieczenia odbywało się w oparciu o infrastrukturę Sekcji Mobilnego Modułu Przeładunkowego w koszarach 10. Brygady Logistycznej. Komisja najpierw sprawdziła dokumentację i wiedzę teoretyczną żołnierzy, a następnie rozpoczęto egzaminy praktyczne. Na odpowiednio przygotowanym obiekcie, który odzwierciedlał wycinek bazy Bagram w Afganistanie, logistycy prezentowali swoje umiejętności z wyszkolenia ogólnowojskowego i specjalistycznego - czytamy na portalu 10. BLog.

W scenariuszu ćwiczenia zawarto zadania logistyczne oraz sytuacje, z którymi mogą spotkać się żołnierze w bazie wojskowej poza granicami kraju. Wartownicy na punkcie kontrolnym musieli odpowiednio zareagować na próbę wtargnięcia nieuprawnionej osoby na teren bazy. Komisja drobiazgowo sprawdziła działanie i umiejętności zespołu medycznego. Oficerowie szczególną uwagę zwrócili na prawidłowe zachowanie się ćwiczących po wprowadzeniu sygnałów alarmowych, ogłaszanych podczas ostrzału bazy, czy też użycia broni masowego rażenia - informuje opolska brygada.

Misja Resolute Support ma charakter doradczo-szkoleniowy, a jej głównym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Afganistanie.