W pierwszym etapie polscy żołnierze przechodzą szereg zajęć taktycznych, mających na celu sprawdzenie procedur obowiązujących podczas prowadzenia działań regularnych i występowania zagrożeń niesymetrycznych. Dotychczasowe przedsięwzięcia mają za zadanie przygotowanie kompanii zmotoryzowanej do wejścia w kolejny etap, jakim jest wielonarodowe szkolenie poligonowe, które rozpocznie się 27 sierpnia.

Środowisko naturalne Rumunii znacznie różni się od tego, w którym dotychczas działali nasi żołnierze. Lipcowe i sierpniowe szkolenie pozwoliło nam sprawdzić umiejętności prowadzenia obrony oraz natarcia w terenie lesisto-pagórkowatym - mówi dowódca kompanii por. Bartosz Czeremski, cytowany przez oficjalny portal "Cyfrowej Brygady", jak nazywana jest 17. WBZ.

Szkolenie taktyczne stworzyło nam warunki do sprawdzenia nie tylko umiejętności taktycznych, ale również do przygotowania psychofizycznego żołnierzy. Wysokie temperatury nie są naszym sprzymierzeńcem. Jednak z każdym odbytym szkoleniem stanowią dla nas coraz mniejsze ograniczenie -  dodaje na portalu wielkopolskiej brygady zastępca dowódcy kompanii por. Dariusz Laskowski.