Akt oskarżenia przygotowany przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie trafił już do wrocławskiego sądu.

Adwokat Anna D. z Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, a także nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego została oskarżona o to, że dwukrotnie w 2016 roku złożyła asystentce prokuratorskiej z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu obietnicę korzyści majątkowej w kwocie 200 tys. złotych lub pokrycia kosztów zakupu mieszkania. W zamian asystentka miała udzielić Annie D. informacji dot. prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Anna D. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i złożyła wyjaśnienia – poinformowała PK w komunikacie. Grozi jej od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Od maja Anna D. przebywa w areszcie.