Taktyka to najlepszy sposób kształtowania przyszłych liderów. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych przygotowuje żołnierzy do objęcia pierwszych podoficerskich stanowisk służbowych – dowódców drużyn. Zajęcia z taktyki pozwalają najlepiej sprawdzić wyszkolenie, zgranie oraz predyspozycje w zakresie dowodzenia żołnierzami u przyszłych dowódców – czytamy na portalu SPWL. 

Pięciomiesięczne szkolenie na pierwszy stopień podoficerski przechodzi prawie 30 ochotników służby przygotowawczej do korpusu podoficerskiego z przeznaczeniem do Narodowych Sił Rezerwowych. To żołnierze o specjalności wojskowej dowódczej i ratownictwa medycznego. Szkolenie rozpoczęli 4 lipca. Po jego zakończeniu, pod koniec listopada br., będą mogli podpisać kontrakty na przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, zgodnie z posiadanymi specjalnościami wojskowymi. Żołnierze będą szkolić się rotacyjnie w jednostkach Wojska Polskiego i pozostawać w dyspozycji na wypadek zagrożeń militarnych lub niemilitarnych - podaje SPWL. 

Zajęcia z taktyki oparte są o dynamiczne działanie żołnierzy w szybko zmieniającej się sytuacji taktycznej, która wymagała inicjatywy od szkolonych. Przyszli dowódcy musieli reagować na działanie strzelców przeciwnika oraz działać w terenie otwartym i lesistym. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem pozoracji, która podnosi realność ćwiczeń. Każdy epizod działania podlegał omówieniu i ocenie. Wykonane zadania zostały dobrze ocenione przez kierownika zajęć mł. chor. Błażeja Roszaka, a kolejne zajęcia zweryfikują, czy słuchacze potrafią uczyć się na własnych błędach - informuje Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych