Najnowsza książka prof. Andrzeja Nowaka pt. „Czas walki z Bogiem” rozpoczyna wyjątkową serię „Kościół na straży polskiej wolności” ukazującą zależność losów Polaków od wiary katolickiej – i odwrotnie.

Seria „Kościół na straży polskiej wolności” to cztery bogato ilustrowane albumy, które ukażą się nakładem wydawnictwa „Biały Kruk”. W związku ze zbliżającą się 30. rocznicą stanu wojennego wydawnictwo, trochę przewrotnie, rozpoczyna cały cykl od tomu czwartego, którego autorem jest prof. Andrzej Nowak.

- W czasach, które Boga, Krzyż i Kościół starają się zepchnąć na margines życia narodowego, to dzieło jest pierwszym na taką skalę i niepowtarzalnym świadectwem naszej wdzięczności dla polskiego duchowieństwa, tak bardzo potrzebnego nam w czasach liberalizmu i nihilizmu. Seria podzielona została na cztery chronologiczne części; każdy tom jest niezależnym dziełem wybitnego znawcy tematu. Przekaz wzbogaca dokumentalny materiał ilustracyjny. - czytamy w zapowiedzi wydawnictwa Biały Kruk.

Album autorstwa prof. Nowaka, otwierający całą serię jest już do nabycia w Księgarni Gazety Polskiej.

„Czas walki z Bogiem”, to dzieło jednego z najwybitniejszych współczesnych historyków, który ukazuje rolę polskiego kleru i Kościoła w najbardziej dramatycznych dla niego okresach. Publikacja została podzielona na pięć głównych rozdziałów koncentrujących się wokół przełomowych dla Polski wydarzeń XX wieku.

Rozdział pierwszy opisuje okres od 1918 do 1939 roku i koncentruje się wokół idei niepodległości, and którą stale wisi cień czerwonej gwiazdy. Rozdział drugi natomiast to poruszające świadectwo Kościoła męczeńskiego w Polsce ogarniętej wojną w latach 1939-1945. W trzecim rozdziale, autor zwraca uwagę na postawę Kościoła wobec naporu stalinizmu w latach 1945-1956. Kolejne dwa rozdziały koncentrują się wokół postaci wybitnych kapłanów i polskich patriotów. Rozdział czwarty to opis działań Prymasa Tysiąclecia na drodze do wolności narodu w latach 1956-1978, natomiast rozdział piąty to obraz Polski pod opieką Jana Pawła II, w którym ukazana zostaje droga przez uniesienia i krzyże w latach 1978-1991.

Album zawiera także wiele archiwalnych fotografii, które w poruszający sposób ukazują realia Polski XX wieku.

Już we wstępie prof. Nowak zauważa, że historia Polski jest silnie związana z chrześcijaństwem i rozpoczyna się właściwie od chrztu. Historyk podkreśla, że przez tysiąc lat chrześcijaństwo w naszym kraju zrosło się z polskością, a przez te wszystkie lata podejmowano liczne próby rozerwania tego związku. W XX wieku Polska na przemian odzyskiwała niepodległość i traciła ją, a każdy kto nastawał na suwerenność naszego kraju za główny cel obierał sobie najpierw właśnie walkę z chrześcijaństwem. Profesor Nowak podkreśla, że głównym celem publikacji jest ukazanie czytelnikowi, że z krzyżem i Kościołem w naszym kraju w rzeczywistości równa się walce o kolejne zniewolenie narodu.

Najnowsza książka prof. Nowaka to pozycja obowiązkowa dla osób, które nadal żyją zgodnie z ideą: Bóg, Honor, Ojczyzna.

„Czas walki z Bogiem”, choć chronologiczne czwarty w kolejności, otwiera serię, bowiem został wydany specjalnie na 30. rocznicę stanu wojennego. 

W ramach serii „Kościół na straży polskiej wolności” ukażą się jeszcze następujące tomy:

t. I „Czas Piastów i Jagiellonów” – prof. Krzysztof Ożóg (ukaże się w lutym 2012)
t. II „Czas królów elekcyjnych” – dr Józef Szaniawski (ukaże się w maju 2012)
t. III „Czas zaborów” – dr Martyna Deszczyńska (ukaże się w maju 2012)
KOŚCIÓŁ NA STRAŻY POLSKIEJ WOLNOŚCI
"Czas walki z Bogiem"

Książka na 30. Rocznicę Wprowadzenia Stanu Wojennego

Tekst: prof. Andrzej Nowak
Koncepcja wybór i grafika: Leszek Sosnowski

200 str., 20,5x25 cm, papier kredowy matowy 170 g, twarda oprawa, obwoluta  


Książka jest do kupienia w Księgarni Gazety Polskiej