Agora S.A. - wydawca "Gazety Wyborczej" - ma przeprosić Antoniego Macierewicza za stwierdzenie, że w czasie rządów PiS "wsadził" on swego bratanka i znajomych do państwowej firmy.

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo posła PiS o naruszenie jego dóbr osobistych artykułem pt. "Drużyna Macierewicza" z 2008 r.

"Gazeta Wyborcza" pisała o zatrudnieniu jego bratanka i znajomych, m.in. z komisji ds. WSI oraz z MSW z lat 90., w spółkach skarbu państwa z branży paliwowej. Wymieniono nazwiska m.in. Tomasza Macierewicza, Sławomira Cenckiewicza, Arkadiusza Siwko, Piotra Woyciechowskiego.

"Z raportu Ministerstwa Skarbu wynika, że czerpali z ich kas pełnymi garściami" - pisano o tych spółkach. Nadtytuł artykułu zawierał zwrot, że "wsadził" ich tam Macierewicz.

Sąd uznał, że doszło do bezprawnego naruszenia dóbr osobistych, za które Agora ma przeprosić Macierewicza na pierwszej stronie "GW". Mają się tam znaleźć wyrazy ubolewania za dopuszczenie do publikacji informacji "nieprawdziwej i szkalującej jego dobre imię".