ABW kłamie ws. inwigilacji prezydenta

Nie jest prawdą, że wprowadzenie danych Lecha Kaczyńskiego do bazy CAT ABW było „standardową procedurą”. Prokuratura, która badała, czy śp.

Nie jest prawdą, że wprowadzenie danych Lecha Kaczyńskiego do bazy CAT ABW było „standardową procedurą”. Prokuratura, która badała, czy śp. Prezydent był inwigilowany, sprawdziła tylko dwa dni (26-27 listopada 2008 r.), a następnie stwierdziła, że inwigilacji nie było. Nie sprawdzała również bazy CAT ABW.

„Gazeta Polska” jest w posiadaniu dokumentów, które świadczą, że służby zbierały na Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wszystkie informacje, także najbardziej poufne. Najważniejsze jest to, ze rejestracja prezydenta nastąpiła poza jego wiedzą.

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po raz kolejny informuje, że nie inwigilowała śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, co potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W bazach Centrum znajduje się katalog najważniejszych osób w państwie, podlegających ochronie w ramach systemu antyterrorystycznego RP. Podobne rekordy mają Prezes Rady Ministrów, ministrowie i inni wysocy urzędnicy państwowi - napisała w specjalnym oświadczeniu rzeczniczka Agencji Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska.

Jeżeli rzeczywiście jest tak, twierdzi rzecznik ABW, to czy gromadzone są także poufne dane VIP-ów? Czy te osoby wiedzą o tym, że są inwigilowane?

Poza tym rzecznik ABW nie pisze całej prawdy. Owszem, prokuratura stwierdziła, że prezydent Lech Kaczyński nie był inwigilowany, ale sprawdzała tylko dwa dni. Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi prokuratury:

Mail do prokuratury

Witam

W związku z planowaną publikacją uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania

1. Jakie dokumenty badała prokuratura w związku z zawiadomieniem posłów PiS w sprawie inwigilacji Lecha i Marii Kaczyńskich?

2. Czy prokuratura w związku z tym postępowaniem sprawdzała Bazę Wiedzy Operacyjnej CAT ABW?

3. Czy prokuratura w związku z tym postępowaniem opierała się tylko na dokumentach przekazanych przez ABW, czy też miała inne. Jeżeli tak, to jakie?

4. Czy w związku z tym postępowaniem sprawdzano tylko okres, w którym miał miejsce tzw. incydent gruziński i czas powstania i przekazania raportu CAT ABW w tej sprawie, czy też był to inny okres. Jeżeli tak, to jaki?

W związku z cyklem wydawniczym gazety uprzejmie proszę o odpowiedź dzisiaj tj.29 sierpnia do godziny 17.00


Odpowiedzi prokuratury

W związku z pytaniami dotyczącymi podejmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Płocku czynności sprawdzających w sprawie V Ds 12/11 uprzejmie informuję, że

Ad 1) Prokuratura opierała się na dokumentach jawnych i niejawnych zawartych w aktach śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie ujawnienia tajemnicy służbowej zawartej w treści „raportu sytuacyjnego dot. incydentu związanego z oddaniem strzałów w pobliżu kolumny Prezydentów RP i Gruzji w Ałchagori przy granicy z Osetią Południową w dniu 23 listopada 2008 roku” sygn. V Ds. 247/08.

Ad 2) Nie była sprawdzana baza danych CAT (ABW).

Ad 3) Jak już wyżej podałam, prokurator zapoznawał się z istotnymi dla wyjaśnienia sprawy dokumentami ze śledztwa V Ds. 247/08 w tym min. postanowieniami o żądaniu wydania rzeczy oraz postanowieniami o zwolnieniu z tajemnicy służbowej i żądaniu wydania wykazu połączeń, z treścią opinii biegłych z zakresu badań dokumentów Zakładu Kryminalistyki i Chemii Specjalnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (obecnie Biuro Badań Kryminalistycznych ABW). Ponadto do akt sprawy V Ds. 12/11 załączono kopię odpowiedzi Zastępcy Szefa ABW dot. rzekomej inwigilacji Prezydenta RP i jego małżonki , skierowaną do Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Ad 4) Przedmiotem postępowania sprawdzającego objęty był okres 26-27 listopada 2008 roku.

Na zakończenie chcę podkreślić, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2011 roku sygn. XIV Kp 855/11 utrzymał w mocy postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego we wskazanej wyżej sprawie i w uzasadnieniu podniósł, że „przeprowadzone przez prokuratora czynności w toku postępowania sprawdzającego tj. niezbędne dokumenty i informacje dot. śledztwa V Ds. 247/08 oraz informacje odnoszące się do działań podjętych w tym zakresie przez ABW doprowadziły do prawidłowej oceny o braku faktycznej podstawy do wszczęcia postępowania przygotowawczego.”

Z poważaniem Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku – Iwona Śmigielska-Kowalska. 

Źródło:

Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo