Czas na równe traktowanie Polaków w Niemczech

Członkowie i sympatycy klubu Gazety Polskiej zorganizowali pikietę pod konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Członkowie i sympatycy klubu Gazety Polskiej zorganizowali pikietę pod konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Postanowili zwrócić uwagę niemieckich władz na nierównomierne wypełnianie zawartego 20 lat temu traktatu o stosunkach dobrosąsiedzkich między Polską i Niemcami.

Akcja opolskiego klubu „GP” odbyła się niemal w 20-rocznicę podpisania traktatu. Demonstranci przynieśli ze sobą transparenty z hasłami „Równe prawa dla mniejszości narodowych", "Żądamy zwrotu majątku Rodła" i " Przywileje Polaków w Niemczech takie same jak Niemców w Polsce".fot. Grzegorz Bieniarz


fot. Grzegorz Bieniarz

Odczytano również oświadczenie, a stronie niemieckiej przekazano żądania zrównania praw mniejszości polskiej w Niemczech z przywilejami, którymi cieszą się obecnie Niemcy mieszkający w Polsce. Pikieta przebiegła bez zakłóceń i trwała niespełna pół godziny.fot. Grzegorz Bieniarz

Poniżej treść oświadczenia odczytanego podczas pikiety:

Szanowni Państwo!
Wczoraj 17 czerwca minęło 20 lat od podpisania przez rządy Polski i Niemiec traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
Traktat miał między innymi zapewnić takie same prawa dla Polaków mieszkających w Niemczech i dla Niemców mieszkających w Polsce. Niestety, po dwudziestu latach, widzimy rażące dysproporcje -w sposobie jego realizacji przez oba państwa.
Mniejszość niemiecka w Polsce corocznie otrzymuje z budżetu państwa blisko 90 mln złotych. Cieszy się również wieloma przywilejami m.in. ma prawo do specjalnego traktowania przy wyłanianiu własnych przedstawicieli w wyborach parlamentarnych z pominięciem wymaganego progu wyborczego.
Tymczasem mniejszość polska W Niemczech nie ma do tej pory nawet statusu mniejszości narodowej. Obecnie w Niemczech mieszka około
dwóch mln Polaków. Duża ich część to nasi rodacy mieszkający tam od wielu pokoleń. Ówczesna niemiecka. wiedza przyznawała Polakom status
mniejszości narodowej. Polacy mieli nawet swojego przedstawiciela w pruskim Sejmie. Jeszcze przed drugą wojną światową w Niemczech prężnie działały organizacje polonijne. Największa z nich “Rodło" została zdelegalizowana w czasach nazistowskich. Wielu jej działaczy zginęło zamęczonych obozach koncentracyjnych, a pokaźny majątek organizacji został skonfiskowany. Niemcy nie zwrócili go do dzisiaj. Nie zrehabilitowali również do tej pory członków tej organizacji.
Malo tego twierdzą obecnie że w Niemczech nie ma w ogóle polskiej mniejszości etnicznej! Jest to jawne fałszowanie prawdy historycznej !
Mniejszość polska w Niemczech boryka się z ogromnymi trudnościami i przeszkodami. Polacy w Niemczech otrzymują ze strony niemieckiego rządu zaledwie 1.2 mln zł rocznie. Jest to kwota stanowiąca niewiele więcej niż 1% wsparcia jakie nasz rząd ponosi na rzecz Niemców Polsce. Władze niemieckie utrudniają starania Polaków o możliwość nauczania języka polskiego jako ojczystego w niemieckich szkołach.
Wydatki na jedno dziecko polskie w Niemczech wynoszą 4 euro podczas gdy w Polsce wydatki na jedno dziecku niemieckie to prawie 10 razy więcej
Czas skończyć z tą rażącą asymetrią. Chcemy zaprotestować przeciwko tej niesprawiedliwości. Chcemy przyjaznych stosunków z Niemcami, ale są one możliwe tylko na gruncie prawdy iż wzajemnego poszanowania.
My Polacy mamy wielowiekową tradycję szacunku dla mniejszości narodowych. Polska cieszyła się zawsze sławą kraju tolerancyjnego, przyjaznego dla swoich obywateli, w którym zgodnie mieszkali ludzie różnych narodowości i wyznań.
Tej tradycji jesteśmy wierni do dzisiaj !
Chcemy być jej wierni nadal !
Polska wypełnia swoje zobowiązania wobec mniejszości narodowych ją zamieszkujących . Polska wypełnia swoje zobowiązania wobec Niemiec. Dlatego mamy prawo żądać wzajemności
Żądamy symetrii w sposobie traktowania Polaków w Niemczech i Niemców W Polsce!
Żądamy przywrócenia statusu mniejszości polskiej w Niemczech
Żądamy rehabilitacji działaczy Polonii zgładzonych przez nazistów w czasie II wojny światowej
Żądamy zwrotu mienia mniejszości polskiej W Niemczech skonfiskowanego bezprawnie w czasie II wojny światowej przez władze III Rzeszy !
Żądamy finansowego wsparcia dla organizacji polonijnych W Niemczech.
Żądamy utworzenia w Berlinie miejsca pamięci wszystkich Polaków - ofiar prześladowań nazistowskich.

 

Źródło:

Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo