Kibice za bezpieczeństwem

„Kibice za bezpieczeństwem” – to nazwa obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, której celem jest wprowadzenie w życie rozwiązań prawnych wspierających stadionowe oprawy kibiców i pozytywną dzi

„Kibice za bezpieczeństwem” – to nazwa obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, której celem jest wprowadzenie w życie rozwiązań prawnych wspierających stadionowe oprawy kibiców i pozytywną działalność ich stowarzyszeń. Towarzyszyć temu ma poprawa bezpieczeństwa na stadionach. Patronat nad inicjatywą objął miesięcznik „Nowe Państwo”.

Akcję organizują Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń kibiców, zrzeszający 48 kibicowskich grup i stowarzyszeń z całego kraju oraz Fundacja Republikańska. Uruchomiły one stronę kibicezabezpieczenstwem.pl.

Legalne race, likwidacja klubowych zakazów stadionowych, ograniczenie samowoli rządowych urzędników, wprowadzenie ogólnopolskiej karty kibica utrudniającej przekręty sportowym działaczom, a jednocześnie uniemożliwiającej wstęp na mecze osobom z sądowymi zakazami stadionowymi, całkowity zakazu sprzedaży alkoholu w czasie meczu – to niektóre z celów inicjatywy „Kibice za bezpieczeństwem”.

„Celem akcji jest skuteczne przeprowadzenie projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań, na które czekają setki tysięcy polskich kibiców i obywateli” – czytamy na stronie kibicezabezpieczenstwem.pl.

Dlatego eksperci Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej opracowali projekt Ustawy o zmianie Ustawy o imprezach masowych i innych ustaw, której uchwalenie pozwoli na wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań:

Doprecyzowanie przesłanek, które musi spełniać decyzja wojewody o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej i skrócenie terminów w których rozpatrywane są odwołania od tej decyzji.

Eliminacja z polskiego systemu prawnego niekonstytucyjnej instytucji „zakazu klubowego”.

Wprowadzenie możliwości skrócenia okresu obowiązywania zakazu stadionowego po upływie 1/3 jego obowiązywania dla osób podejmujących się prac społecznych i działań reedukacyjnych prowadzonych przez wskazane i nadzorowane przez samorząd terytorialny organizacje społeczne.

Wprowadzenie obowiązku posiadania karty kibica, jako dokumentu uprawniającego do udziału w imprezie masowej.

Wprowadzenie konsekwentnego całkowitego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektu, na którym odbywa się impreza masowa.

Umożliwienie prowadzenia dopingu z użyciem materiałów pirotechnicznych w modelu duńskim (stowarzyszenie kibiców odpowiedzialne za doping wnosi kaucje, która przepada na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych).

Wprowadzenie obowiązku prowadzenie i finansowania działalności edukacyjnej i sportowej dla klubów sportowych i stowarzyszeń kibiców przez samorządy.

W celu wprowadzenia proponowanych zmian w życie Fundacja Republikańska i Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców powołali Komitet obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie Ustawy o imprezach masowych. Równocześnie rozpoczął się proces zbierania podpisów pod projektem ustawy.

„Mamy na celu zebranie w trakcie 3 miesięcy o wiele większej liczby podpisów niż wymagane ustawowo 100 tysięcy. Liczymy, że do akcji włączą się kibice wszystkich polskich klubów, mający okazję pokazać że nie są – jak próbują pokazywać rządzący – <<bandytami stadionowymi>>, ale dbającymi o dobro wspólne i sięgającymi po środki prawne w celu realizacji swoich praw obywatelami” – czytamy na stronie kibicezabezpieczenstwem.pl.

Obecnie rusza ze zbiórka pierwszego tysiąca podpisów w celu zgłoszenia komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Piotr Lisiewicz

Patronat nad inicjatywą objął miesięcznik „Nowe Państwo”, którego najnowszy numer obecnie dostępny we kioskach poświęcony jest kibicom i napisany przez samych kibiców, zarówno aktywnych, jak i „pikników”. To zbiór publicystyki kibolskiej, jakiego jeszcze w polskiej prasie nie było. Odtrutka na propagandę „Gazety Wyborczej”, nagonkę rządu Tuska i bełkot telewizyjnych celebrytów.

Więcej informacji na temat miesięcznika znajdziesz TUTAJ:
http://niezalezna.pl/11100-polska-kibolska-w-%E2%80%9Enowym-panstwie%E2%80%9D 

 Źródło:

 

Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo