Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak wziął dziś udział w uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawskie.

Szef MSWiA oraz Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA wraz z komendantami głównymi służb – Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej złożyli wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Podczas uroczystości 73. Rocznicy Powstania Warszawskiego na placu Piłsudskiego, wieńce i kwiaty na płycie Grobu złożyły również delegacje władz państwowych, przedstawiciele Sejmu i Senatu, władz samorządowych i kościelnych oraz reprezentanci kombatantów i środowiska harcerskie.

Następnie minister wraz z delegacją wziął udział w uroczystościach przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i AK.