Jednostki Dowództwa Generalnego RSZ szkolą się nie tylko na poligonach, ale także przygotowują kadry innych ministerstw do działań w sytuacjach kryzysowych, udostępniając swoich instruktorów, sprzęt i poligony - podaje oficjalny portal DG RSZ.

Na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa, w dęblińskim garnizonie żołnierze z jednostek podporządkowanych DG RSZ: (1 bdm/2pinż, 4 SLSz oraz CSIL) przeprowadzili szkolenie dla kadry zarządzającej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.  Głównym celem szkolenia było zapoznanie szkolonych z możliwościami w zakresie odbudowy infrastruktury drogowej i mostowej oraz przedstawienie możliwości pododdziałów inżynieryjnych w przedsięwzięciach, realizowanych w ramach reagowania w sytuacjach kryzysowych - informuje Dowództwo Generalne RSZ.

Ćwiczono m.in. ewakuację ludzi i sprzętu na PTS-ach z zagrożonego rejonu. Przy okazji przedstawiciele ministerstwa, na czele z wiceministrem Kazimierzem Smolińskim, doskonalili swoje umiejętności strzeleckie przy wykorzystaniu symulatorów „Śnieżnik-1” i „ Śnieżnik-2”. Kursanci zapoznani zostali także z najnowszym symulatorem samolotu transportowego M-28 Bryza. Uczestnicy szkolenia byli również pod wrażeniem działania żołnierzy usuwających skutki burzy, która przeszła nad Dęblinem w czasie, gdy odbywało się szkolenie. Skutki burzy, do których zaliczyło się kilkadziesiąt powalonych drzew, zerwane linie energetyczne i zniszczone ogrodzenia, zostały usunięte w kilka godzin, ale przede wszystkim nie wpłynęło to na proces realizacji szkolenia - czytamy.

Podsumowując szkolenie, wiceminister Smoliński wyraził uznanie dla możliwości przedstawionych przez poszczególne jednostki garnizonu Dęblin, a także podziękował za zaangażowanie instruktorów w szkolenie swoich podwładnych i zapowiedział chęć dalszej współpracy w zakresie przygotowania kadry ministerstwa do działań w obszarze podwyższania gotowości obronnej państwa oraz na czas wojny - podaje DG RSZ.