Dziś na Zamku Królewskim zostały wręczone doroczne Nagrody m.st Warszawy – statuetki Syreny Warszawskiej - za wybitne osiągnięcia na rzecz stolicy. Jednym z laureatów został obrońca Reduty Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych – Juliusz Kulesza.

Dzień przed 73. Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, odbyła się uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy, zwołana z okazji Dnia Pamięci Warszawy. W związku z tym wydarzeniem, wręczono oznaki Honorowego Obywatela Miasta i statuetki Syreny Warszawskiej laureatom Nagrody m.st. Warszawy. Statuetki wręczyli Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska oraz Wiceprzewodniczący Rady – Ewa Masny-Askanas i Dariusz Figura.

Jednym z laureatów Nagrody m.st. Warszawy za swoje wybitne osiągnięcia dla stolicy, został żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego, Juliusz Kulesza. Życie laureata statuetki Syreny Warszawskiej, od początku opierało się na zaangażowaniu w najważniejsze sprawy miasta z naciskiem na działalność kulturotwórczą. Już jako szesnastolatek, Juliusz Kulesza walczył w Powstaniu Warszawskim w obronie Reduty Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Po odebraniu Nagrody m.st Warszawy, na sali Zamku Królewskiego, opowiadał lekko i z uśmiechem o narażaniu życia w tamtych dniach:

- Pamiętam, jak leciało z góry. Bardzo się starali, aby mnie trafić, ale co tam, tylko dwa małe draśnięcia.

Po upadku Starego Miasta, został wypędzony wraz z grupą ludności cywilnej do niemieckiego obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie, skąd zdołał uciec. Całe powojenne życie, Juliusz Kulesza poświęcił badaniu tematyki powstańczej i kwestiom historii stolicy. Jest autorem kilkunastu książek o tematyce okupacyjnej i historii Warszawy, m.in. „Z tasiemką na czołgi”, „Reduta PWPW”, czy „W murach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych” oraz haseł do Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Z wyksztalcenia grafik – pierwsze szlify w tym zawodzie uzyskał jeszcze w latach okupacji, pracując w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych – wtedy Staatsdruckerei. Po wojnie uzyskał dyplom na Wydz. Grafiki warszawskiej ASP, jest też członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Przez ponad 30 lat, swojej pracy twórczej, stworzył ok. 800 projektów graficznych dla wydawnictw. Dziś jest aktywnym członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Powstańców Warszawskich i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Pośród wielu zasłużonych odznaczeń otrzymał także i to: Medal za Popularyzację Powstania Warszawskiego.

Tuż po otrzymaniu statuetki Syreny Warszawskiej, ze wzruszeniem podkreślił, jak ważnym jest ona wyróżnieniem, dla kogoś, kto całe życie jest związany ze stolicą i to całkowicie dobrowolnie. Wspominał, jak przed laty miał możliwość wyjechać do Kandy, ale tego nie uczynił. Lista codziennych rzeczy, których Juliusz Kulesza tam nie znajdzie, objęła nawet rude wiewiórki. Pozostaje się cieszyć, że osiągnięcia tego wybitnego mieszkańca stolicy, będące wynikiem autentycznego powołania i ciężkiej pracy, zostały uhonorowane.