W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu trwają egzaminy dla 154 żołnierzy służby przygotowawczej, którzy w ostatnich miesiącach przeszli szkolenie podstawowe. 

Głównym celem egzaminów jest określenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności wojskowych, przewidzianych „Programem Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP”, nabytych w czasie trzymiesięcznego szkolenia podstawowego. W części teoretycznej, zrealizowanej w formie testu wyboru, elewi musieli wykazać się wiedzą z zakresu przedmiotów, określonych ww. programem. Pytania dotyczyły m.in. łączności, regulaminów, taktyki, szkolenia inżynieryjno – saperskiego oraz szkolenia SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape  – przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka) – czytamy na oficjalnym portalu CSŁiI. Część praktyczna obejmowała egzamin z wychowania fizycznego (odbył się wcześniej w trakcie zajęć programowych), strzelanie egzaminacyjne - strzelanie szkolne nr 2 oraz sprawdzian umiejętności praktycznych ze szkolenia bojowego w formie pętli taktycznej.

W ostatnim etapie na elewów czekały takie zadania, jak m.in. udzielenie pomocy przedmedycznej, przygotowanie do pracy i nawiązanie łączności przy pomocy radiostacji, maskowanie oraz ustawianie miny przeciwpancernej, ładowanie magazynka nabojami, przemieszczanie się i przyjęcie postawy klęczącej do strzelania oraz nakładanie maski i odzieży ochronnej w normach czasowych. Wyzwaniem dla niektórych elewów było zwłaszcza pokonanie 30-metrowego odcinka terenu, czołgając się na polu walki ze skrzynią o wadze 20 kg - podaje zegrzyńskie centrum.