Blisko stu elewów służby przygotowawczej, szkolących się w 4. Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym, przystąpiło do egzaminów kończących szkolenie podstawowe.

Jak podaje oficjalny portal zielonogórskiego pułku, w części teoretycznej żołnierze zmierzyli się z pisemnym testem sprawdzającym wiedzę z zakresu przedmiotów określonych Programem Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pytania dotyczyły m.in. łączności, regulaminów, taktyki oraz szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Z kolei jednym z elementów części praktycznej było strzelanie egzaminacyjne według warunków strzelania nr 2 z karabinka kbk AKMS. Po strzelaniu elewi zostali poddani sprawdzianowi praktycznych umiejętności ze szkolenia bojowego, który na strzelnicy garnizonowej i przykoszarowym placu ćwiczeń przeprowadzono w formie „pętli taktycznej”. Na tym ostatnim etapie na elewów czekały zadania sprawdzające umiejętności z: działania żołnierza na polu walki, szkolenia saperskiego, medycznego, terenoznawstwa, znajomości budowy i użytkowania broni strzeleckiej, wykonywania rzutu granatem ćwiczebnym, rozpoznania czy też łączności i ochrony przed bronią masowego rażenia - podaje 4. ZPPLOT. Trzeciego dnia odbył się sprawdzian z wychowania fizycznego, który obejmował marszobieg na 3000 metrów, podciąganie na drążku, bieg wahadłowy oraz skłony tułowia na czas.

Egzaminy udowodniły, że w ciągu trzech miesięcy szkolenia podstawowego elewi zostali dobrze przygotowani do przyszłej służby. Przed żołnierzami, którzy na początku maja br. rozpoczęli służbę przygotowawczą teraz jeszcze miesięczne szkolenie specjalistyczne, w czasie którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne zgodne z otrzymanymi specjalnościami - czytamy.