Akt przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną, akt powołania rządu Wincentego Witosa, a także archiwalne zdjęcia i biografie znalazły się w zasobach internetowego portalu "Twórcy Niepodległej", z którego korzystać można od dzisiaj.

Archiwalne zdjęcia, biogramy, dokumenty i listy związane z wybitnymi Polakami, którzy za cel obrali sobie odbudowę niepodległego państwa polskiego, znaleźć można na portalu internetowym "Twórcy Niepodległej". Uruchomiono go z inicjatywy warszawskiego Archiwum Akt Nowych.

Oprócz sztandarowych aktów polskiej państwowości, takich jak pismo, w którym Józef Piłsudski składa urząd Naczelnika Państwa na ręce Marszałka Sejmu, czy akt przekazania władzy Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną, na portalu znaleźć można wiele materiałów o wartości historycznej. Legitymacja upoważniająca Ignacego Jana Paderewskiego do uczestnictwa w obradach konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., karta legitymacyjna Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska z akt Ignacego Daszyńskiego, czy akt powołania rządu Wincentego Witosa przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z 28 maja 1923 r. to tylko niektóre z nich.

Na "Twórcach Niepodległej" przeczytać można również listy m.in. Piłsudskiego do Romana Dmowskiego z 21 grudnia 1918 r. w sprawie jednolitej reprezentacji państwa polskiego w rozmowach z Ententą, list armeńskiej delegacji do Romana Dmowskiego z 14 czerwca 1917 r., czy korespondencję Witosa z Władysławem Sikorskim.

Przygotowano również dokumenty, prezentujące przebieg karier mężów stanu takie jak nominacje, dyplomy, odznaczenia, rozkazy i raporty, a całość uzupełniają fotografie, m.in. Piłsudskiego podczas odpoczynku z rodziną i Ignacego Jana Paderewskiego z dzieciństwa, oraz biografie.

Więcej materiałów znaleźć można na stronie: http://www.aan.gov.pl/tworcyniepodleglosci/.

Warszawskie Archiwum Akt Nowych (AAN), jedno z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym, rozpoczęło działalność na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r. Początkowo nosiło nazwę Archiwum Wojskowe, a jego pierwszym kierownikiem był Andrzej Wojtkowski.