W tym roku przypada 80. rocznica rozpoczęcia na ludności polskiej żyjącej w ZSRS ludobójczej, antypolskiej operacji NKWD 1937-1938. Społeczność poznańska pragnie upamiętnić Ich tablicą pamiątkową, która będzie umieszczona na dziedzińcu Klasztoru Ojców Dominikanów w Poznaniu. Wydana zostanie bezpłatna okolicznościowa publikacja, omawiająca losy tych Polaków i będzie rozdawana w trakcie uroczystości.

Powołany w tym celu Społeczny Komitet Upamiętnienia Polaków żyjących w ZSRS w latach 1921-1939 rozpoczął zbiórkę pieniędzy na ten szczytny cel i zachęca wszystkich zainteresowanych do dokonywania wpłat na konto nr: 

81 1090 1476 0000 0001 3482 5536.
Prosimy wpisywać jako tytuł wpłaty: TABLICA – POLACY. Odbiorca: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Aby wyrazić wdzięczność darczyńcom, w publikacji i na stronach internetowych zostaną wymienieni ofiarodawcy: każda instytucja, środowisko, organizacja, która dokona wpłaty na kwotę minimum 500 PLN oraz osoby fizyczne, które dokonają wpłaty na kwotę minimum 100 PLN. Zakończenie zbiórki 15 sierpnia 2017 r.


W skład Społecznego Komitetu Upamiętnienia Polaków żyjących w ZSRS w latach 1921-1939 wchodzą: dr Tadeusz Zysk – Zysk i S-ka Wydawnictwo, Wielkopolskie Stowarzyszenie Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, NSZZ „Solidarność" Region Wielkopolska, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań, Poznański Klub Gazety Polskiej im. gen. pilota Andrzeja Błasika, Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej Oddział Poznań, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo Rataje-Poznań, Stowarzyszenie Wielkopolscy Patrioci.

Osoby do kontaktu: Maciej Wiśniewski tel. 730 10 99 50, dr Dariusz Kucharski tel. 603 43 50 70.