Podczas prac konserwatorskich w sarkofagu Barbary Zapolyi, pierwszej żony Zygmunta Starego, znaleziono tubę z dokumentem z 1874 r., który podpisało kilku wybitnych krakowian m.in. archeolog, historyk i konserwator zabytków Józef Łepkowski oraz Jan Matejko. Dokument zawiera opis tego, co znaleziono w sarkofagu królowej po jego otwarciu w XIX wieku. Były to jej szczątki i szczątki dziecka, które urodziła tuż przed śmiercią oraz fragmenty tkanin.

Maciej Wilamowski, dyrektor biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, powiedział, że z treści dokumentu wynika, że sporządzono go w trzech egzemplarzach. Jeden miał się znajdować w Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu, drugi w Polskiej Akademii Umiejętności, trzeci trafił do sarkofagu.

Jeśli okaże się, że tamte dwa ciągle istnieją, być może ten odnaleziony właściwym będzie schować tam, gdzie był ponad 130 lat temu

– mówił Wilamowski. 

Barbary Zapolya, pierwsza żony Zygmunta Starego zmarła w 1515 r. kilka miesięcy po urodzeniu córki Anny. Została pochowana w Katedrze na Wawelu, gdzie spoczywała prawdopodobnie do roku 1517, gdy zaczęto budowę nowej kaplicy grobowej. Na ten czas trumnę przeniesiono tymczasowo w nieznane bliżej miejsce.

Powtórny pogrzeb królowej odbył się w 1533 r. Jej szczątki złożono w sarkofagu razem z ciałem zmarłej w międzyczasie 5-letniej córeczki Anny. Pierwszej restauracji sarkofagu dokonano w 1632 r.. kolejnej w 1840 r., a trzeciej połączonej ze zbadaniem i zinwentaryzowaniem jego zawartości w 1874 r.

W tym roku renowacji mają być poddane cztery sarkofagi z Katedry na Wawelu: króla Stanisława Leszczyńskiego, królowej Barbary Zapolyi, królewny Anny Marii Wazy i królewicza Aleksandra Karola Wazy, a w ciągu najbliższych trzech lat sarkofagi 19 królów, wieszczów i bohaterów narodowych, pochowanych w Katedrze na Wawelu.