Żołnierze 14. Batalionu Ułanów Jazłowieckich z 12. Brygady Zmechanizowanej, stacjonujący na co dzień w Stargardzie, przechodzą intensywne szkolenie taktyczne i strzelania sytuacyjne.

Oprócz strzelań, żołnierzy poddano także sprawdzianowi wyszkolenia indywidualnego i technik bezpiecznego posługiwania się bronią. - Mimo obecnie niższych stanów osobowych w pododdziałach, spowodowanych urlopami wychodzę z założenia, że każda okazja jest dobra, aby doskonalić sprawność bojową i psychofizyczną podległych żołnierzy. Tego typu zajęcia pozwalają mi dokładnie sprawdzić ich poziom wyszkolenia, aby wyciągać konstruktywne wnioski do osiągnięcia dalszych postępów w szkoleniu - powiedział p.o. dowódcy batalionu mjr Maciej Paul, cytowany przez oficjalny portal 12. BZ. 

Każdy tydzień szkoleniowy przynosi nowe wyzwania dla żołnierzy, ale niestrudzeni podejmują oni wszelkie działania, by sprostać oczekiwaniom przełożonych. - Przed postawionymi zadaniami staramy się wspierać w pododdziale. Uważamy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, dlatego zawsze usiłujemy zamierzone cele osiągnąć na najwyższym poziomie" - zaznaczyła szer. Paulina Kwiatkowska, która na co dzień wykonuje obowiązki strzelca radiotelefonisty w 14. batalionie.