W miejscowości Ogrodzona Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN szukać będzie zamordowanych przez komunistów żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej. Wyznaczony jest już obszar, na którym planowane są poszukiwania. 

W Ogrodzonej mogą spoczywać żołnierze NOW, która działała od Wadowic po Cieszyn. Na Śląsku Cieszyńskim było pięć obwodów. Jednen z nich – „Wędrowiec” pod dowództwem Pawła Heczki został zlikwidowany przez siły bezpieczeństwa w lipcu 1946 r. Sześciu żołnierzy zginęło w obławie w gajówce w Kiczycach. Pozostali, którzy zdołali umknąć, byli sukcesywnie wyłapywani. Latem 1946 r. przed sądem doraźnym stanęło 26 członków „Wędrowca”. Sześciu, w tym Heczkę, skazano na śmierć. Wyrok wykonano.
 

Styl pracy jest w tej chwili na etapie ustalania. Jest zbyt wcześnie, by o tym mówić.(…) Zależy nam na klasycznej metodzie wykopaliskowej, ale jak to będzie ostatecznie wyglądało, to będzie wynikiem trwających jeszcze negocjacji z opiekunami terenu

– powiedział Adam Kondracki z oddziału IPN.

Adam Kondracki dodał, że jesienią badacze chcą sprawdzić metodami nieinwazyjnymi jedno lub dwa z wielu miejsc domniemanych pochówków Żołnierzy Wyklętych w Bielsku-Białej. Dokładna lokalizacja nie została jeszcze wyznaczona. Największy wpływ na wybór będzie miało prawdopodobieństwo odnalezienia szczątków. Zakres badań będzie zależny od możliwości IPN, ale i negocjacji z właścicielami terenu.
Możliwe są badania okolic dawnych siedzib Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku oraz Białej. Prawdopodobieństwo odnalezienia tam szczątków jest stosunkowo najwyższe. Są też miejsca na cmentarzach. 

To wszystko jest zurbanizowany rejon, gdzie prace przeprowadzane klasyczną metodą wykopalisk wiążą się z przeszkodami administracyjnymi.(…) Pewne badania nieinwazyjne można wykonać, ale nie możemy wyrokować już teraz, czy przeprowadzimy wykopaliska

– powiedział.

W Bielsku-Białej jest wiele miejsc, w których mogą spoczywać żołnierze podziemia antykomunistycznego. Aleksandra Namysło, w artykule opublikowanym przez IPN w broszurze poświęconej podziemiu niepodległościowemu na Podbeskidziu, wymieniła kilka lokalizacji, gdzie mogą spoczywać ofiary komunistów, przede wszystkim żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania Henryka Flamego „Bartka”. To m.in. teren za budynkiem, który zajmował po wojnie UBP w Bielsku. Według świadków ubecy mieli tam zakopać ciało żołnierza „Bartka” – sierż. Edwarda Michalika, ps. Kanar. Może tam spoczywać także związany z oddziałem Flamego Karol Czorny, zamordowany w listopadzie 1945 r. Bogdan Ścibut, badacz losów żołnierzy „Bartka”, wskazał też teren obecnego szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej, który służył niegdyś jako koszary. Ciała ośmiu żołnierzy mogły  zostać pochowane na tamtejszym śmietniku.