W ostatnich dniach na strzelnicy garnizonowej żołnierze 2. stargardzkiego batalionu saperów realizowali zajęcia ze szkolenia ogniowego. 

Jak podaje oficjalny portal batalionu, saperzy zostali podzieleni na dwie grupy realizujące oddzielne bloki tematyczne, składające się z 6 zagadnień.  

W pierwszym bloku tematycznym żołnierze zostali sprawdzeni ze strzelania bojowego z kbk Beryl, posługiwania się sprzętem łączności, posługiwania się ISOPS (Indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami), składania i rozkładania kbk Beryl i Mini Beryl oraz udzielania pierwszej pomocy na polu walki.  W skład drugiego bloku tematycznego wchodziły takie podpunkty szkoleniowe jak: sygnały dowodzenia, działanie na posterunku kontrolnym, pokonywanie terenu na polu walki różnymi sposobami, maskowanie sprzętu, środki do rozpoznania i likwidacji skażeń oraz działanie posterunku obserwacyjnego - podaje 2. Bsap. 

Powyższe zajęcia pozwoliły sprawdzić poziom wyszkolenia bojowego każdego żołnierza. Po powrocie do jednostki żołnierze przystąpili do obsługi broni, którą następnie złożyli w magazynie. Od września saperów czeka kolejne sprawdzenie swoim umiejętności, tym razem podczas realizacji zadań w ramach wsparcia inżynieryjnego pododdziałów podczas ćwiczeń pod kryptonimem Ryś-17 i Dragon-17 - czytamy na portalu stargardzkiego batalionu saperów.