Na początku lipca br. Wojska Obrony Terytorialnej powiększyły się o kolejnych blisko tysiąc ochotników, którzy zasilili bataliony lekkiej piechoty w Rzeszowie, Dębicy oraz Jarosławiu i tym samym rozpoczęli 3-letni okres szkolenia Terytorialsów, który zakończy się certyfikacją.

W dobiegających właśnie końca szkoleniach podstawowych i wyrównawczych bierze udział odpowiednio blisko 400 oraz 500 ochotników. Są one prowadzone na terenie poligonu w Nowej Dębie.

Tzw. „szesnastka”, czyli 16-dniowe szkolenie podstawowe jest prowadzone w systemie ciągłym i biorą w nim udział osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową.

Pierwszy dzień to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. Zwykle w drugim dniu ochotnicy poddawani są testowi oceny sprawności fizycznej, który obejmuje „test wejściowy” oraz badanie współczynników budowy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy czy też topografii. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Podczas 16 dni szkolenia statystyczny żołnierz WOT zużywa ok. 100 sztuk ostrej amunicji. 

W szkoleniu wyrównawczym biorą udział rezerwiści, dlatego jest ono krótsze i trwa 8 dni. Korzystając z większej dyspozycyjności naszych ochotników w okresie wakacyjnym, w porównaniu do poprzedniej edycji tego szkolenia, szkolenie wyrównawcze jest prowadzone w systemie ciągłym. 

Szkoleniem ochotników zajmują się doświadczeni instruktorzy – żołnierze zawodowi 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po raz pierwszy do szkolenia został wykorzystany także  Mobilny Zespół Szkoleniowy złożony z byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych. W znacznej części są to weterani, którzy uczestniczyli w misjach poza granicami kraju. Ich wiedza i doświadczenie są bezcenna dla ochotników.

Zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia będą uroczyste przysięgi żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW), które odbędą się w najbliższą niedzielę, 16 lipca br. w Dębicy i Jarosławiu. Weźmie w nich udział blisko 400 ochotników. Towarzyszyć im będzie kolejnych pół tysiąca żołnierzy, którzy brali udział w szkoleniu wyrównawczym. 

- 16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest tylko i przepustką do dalszego szkolenia Terytorialsów. W ciągu trzech lat moi żołnierze będą szkolić się min. 124 dni po 12 godzin dziennie, a dotyczy to tylko tzw. funkcji prostych. Doskonalenie specjalistów obejmie dodatkowe dni szkoleniowe. Część żołnierzy już zadeklarowała chęć służby w określonych specjalnościach wojskowych. Będziemy ich szkolić w rozszerzonym trybie w ramach różnego rodzaju kursów – powiedział Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę 2,7 tys. żołnierzy. Zdecydowanie najliczniejszą grupę Terytorialsów stanowią osoby do 25 roku życia. Co piąty Terytorials jest w wieku odpowiednio do 30, 35 i 40 lat. Średnia wieku statystycznego Terytorialsa to 32 lata.

Jeśli chodzi o strukturę wykształcenia, to ponad 1/3 żołnierzy TSW legitymuje się wykształceniem wyższym, więcej niż połowa średnim, a co dziesiąty deklaruje że studiuje. Prawie połowa Terytorialsów posiada wykształcenie techniczne. 

60% żołnierzy TSW pochodzi z miast, a 5% wszystkich Terytorialsów to kobiety.  

***

Formowanie wojsk obrony terytorialnej rozpoczęło się wraz z początkiem 2017 roku. Do chwili obecnej utworzone zostało Dowództwo WOT oraz trzy brygady w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim, w tych jednostkach zrealizowano już pierwsze szkolenia podstawowe i rotacyjne ochotników. Formowane są też kolejne trzy brygady jedna na Warmii i Mazurach oraz dwie na Mazowszu, w tych jednostkach obecnie trwa proces obsadzania stanowisk kadrą zawodową, pierwsze szkolenia ochotników zaplanowane są na początku 2018 roku.

Wojska Obrony Terytorialnej będą ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą.

CO MON