Niepublikowane dokumenty Poświatowskiej trafią do muzeum

Niepublikowane dotąd dokumenty i fotografie Haliny Poświatowskiej zostały odnalezione w archiwum Urzędu Miasta Częstochowa, miasta rodzinnego poetki - podało we wtorek Muzeum Częstochowskie.

Halina Poświatowska/YouTube
Niepublikowane dotąd dokumenty i fotografie Haliny Poświatowskiej zostały odnalezione w archiwum Urzędu Miasta Częstochowa, miasta rodzinnego poetki - podało we wtorek Muzeum Częstochowskie.


Dokumenty z lat 50. i 60. XX w. zostały odnalezione przez urzędników w archiwum Urzędu Miasta Częstochowa i przekazane do Muzeum Częstochowskiego. Są to wypis i dwa odpisy skrócone aktu urodzenia poetki, wyciąg i odpis skrócony aktu małżeństwa poetki z Adolfem Poświatowskim, odpis skrócony aktu małżeństwa wystawiony na Poświatowskiego, pokwitowanie odebrania dowodu osobistego, ankieta wypełniana przez Poświatowską skierowana do Miejskiego Biura Dowodów Osobistych w Częstochowie, wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz wyrwana kartka z dowodu osobistego zawierająca informację o śmierci z pieczęcią Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Wola.

Znaleziono również 3 fotografie legitymacyjne poetki. Materiały są obecnie opracowywane przez Dział Historii Muzeum Częstochowskiego, potem trafią na wystawę w Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej. Halina Poświatowska (z domu Myga) urodziła się 9 maja 1935 r. przy ul. 7 Kamienic. Przy ul. Jasnogórskiej 23 działa Dom Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej ze stałą ekspozycją poświęconą jej życiu i twórczości literackiej. Zgromadzono tam przede wszystkim rodzinne pamiątki.

Na jej życiu zaciążyła nabyta w dzieciństwie poważna choroba serca, która doprowadziła też do przedwczesnej śmierci. Poświatowska zadebiutowała w grudniu 1956 r. na łamach "Gazety Częstochowskiej" wierszami "Szczęście" i "Człowiek z Annapurny". Dzięki opiece prof. Juliana Aleksandrowicza udało jej się rozwinąć talent poetycki, ale również wyjechać na operację serca do Stanów Zjednoczonych. Skomplikowany zabieg na otwartym sercu pozwolił jej przeżyć jeszcze 9 lat. W tym czasie wydała m.in. zbiory wierszy pt. "Hymn bałwochwalczy", "Dzień dzisiejszy", "Oda do rąk". W jej twórczości przeplatają się motywy kruchości życia, miłości i śmierci; szkicuje portrety kobiet pragnących miłości i świadomych przemijania. Zmarła 11 października 1967 r. w Warszawie w wieku 32 lat, po drugiej operacji serca. Została pochowana na częstochowskim cmentarzu św. Rocha.

 

 Źródło: PAP

 

#poetka #Częstochowa #halina poświatowska

MJ
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo