Wizerunek Józefa Stalina pojawił się na billboardzie w Sewastopolu na południu Ukrainy. Sowieckiego dyktatora umieściła na tablicy reklamowej organizacja Sojusz Radzieckich Oficerów. Jego członkowie wystawili pod nią całodobową wartę.

Billboard ze Stalinem i podpisem "Nasza sprawa jest słuszna, zwycięstwo będzie z nami" zawisł w Sewastopolu z okazji obchodzonego 9 maja Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.

Sojusz oficerów nieistniejącego ZSRR zarzucił obecnym władzom ukraińskim, że nie tylko milczą o roli Stalina w historii, lecz w ogóle nie wspominają jego imienia.

"Chcemy pokazać, że Sojusz Radzieckich Oficerów nie godzi się z totalnym fałszowaniem historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i roli Józefa Stalina w odniesionym w niej zwycięstwie. To zwycięstwo zostało zdobyte przez naród radziecki i partię komunistyczną na czele ze Stalinem" - powiedział jeden z uczestników uroczystości odsłonięcia billboardu.

Sewastopol na Krymie zamieszkany niemal wyłącznie przez ludność prorosyjską to główna baza stacjonującej na Ukrainie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Mieszkańcy miasta z nostalgią wspominają czasy ZSRR i opowiadają się za ścisłą współpracą z Rosją.