Czołgiści z 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej kontynuują intensywne szkolenie poligonowe. Tym razem ćwiczą na terenie Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego "Nowy Mur" w Wędrzynie.

Jak podaje oficjalny portal brygady, czołgiści z 2. kompanii czołgów realizowali zadanie, które polegało na zdobyciu poligonowego miasteczka Nowy Mur.

– Było to dla nas pierwsze tego typu działanie w terenie zurbanizowanym i zgodnie z przypuszczeniami: nie było łatwo. Zajęcia te były niezwykle ważne z taktycznego punktu widzenia. Załogi czołgów mogły na własnej skórze przekonać się, jak trudnym i wymagającym środowiskiem walki jest teren zurbanizowany w stosunku do terenu, w którym działają zazwyczaj – relacjonował por. Wojciech Tuchalski z 9. BBKPanc., cytowany przez oficjalny portal brygady.