Nawiązanie przez prezydenta USA w Warszawie do artykułu piątego NATO (o obronie wzajemnej) jest eksponowane w doniesieniach agencyjnych, relacjonujących wystąpienie Donalda Trumpa na Placu Krasińskich.

Agencja Associated Press zwraca m.in. uwagę, że amerykański przywódca oświadczył jednoznacznie, iż USA „niezłomnie stoją za artykułem 5 NATO”, wymagającym od Stanów Zjednoczonych obrony innych państw członkowskich Sojuszu, jeśli zostaną zaatakowane. Także Reuters odnotowuje nawiązanie przez Trumpa do artykułu 5 i wyraża opinię, że prezydent „zmienił ton” - podczas wizyty w kwaterze głównej NATO w maju „zaniepokoił sojuszników”, nie wspominając o tym.

Również niemiecka agencja dpa zwraca uwagę, że Trump „wyraźnie opowiedział się za obowiązkiem obrony wzajemnej w NATO”. Dpa odnotowuje, że prezydent podkreślił zarazem, iż Europa musi czynić więcej dla swej obrony. Europa musi udowodnić, „że wierzy w swoją przyszłość, inwestując pieniądze w ochronę tej przyszłości”. Dpa zwraca też uwagę, że Trump chwalił polski rząd za decyzję zakupu amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej Patriot.

AP i Reuters odnotowują, że przemawiając w Warszawie prezydent USA Donald Trump „wezwał Moskwę do zaprzestania siania niepokoju na świecie”. Jednak - jak zauważa AP - „ostentacyjnie powstrzymał się przed potępieniem Rosji za mieszanie się w wybory prezydenckie w USA”.

Zdaniem AP Trump chciał pokazać, że nie pomija „działań Rosji, które wywołują globalną konsternację, zwłaszcza wśród państw w Europie Wschodniej i Środkowej”. Prezydent ostrzegł, że interesy Zachodu są wystawiane na próbę przez propagandę, przestępstwa finansowe i wojnę cybernetyczną.

Agencje cytują fragment przemówienia, w którym Trump wezwał Rosję do powstrzymania „destabilizujących działań na Ukrainie i gdzie indziej”, do zaprzestania wsparcia „wrogich reżimów, łącznie z Syrią i Iranem” oraz do przyłączenia się do wspólnoty odpowiedzialnych krajów „w naszej walce przeciwko wspólnym wrogom i w obronie samej cywilizacji”.