Szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu SERE, terenoznawstwa, zagadnienia kulturoznawstwa, wstęp do MPHKZ (Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych) oraz zagadnienia przydatne do współdziałania organizacji proobronnych z Siłami Zbrojnymi RP było tematem kursu dla przedstawicieli organizacji proobronnych, który odbył się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Jak czytamy na portalu kieleckiego centrum, kurs rozpoczął się 27 czerwca br. i trwał trzy dni. Jednym z jego uczestników był Dyrektor Biura ds. Proobronnych Waldemar Zubek, który zmagał się z postawionymi zadaniami szkoleniowymi na równi z innymi uczestnikami kursu.

Członkowie organizacji, które zakwalifikowały się do programu wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przechodzą roczny cykl szkoleń. Aby otrzymać paszport, trzeba zaliczyć tak zwane minimum programowe. Obejmuje ono zagadnienia, których znajomość jest konieczna do współdziałania z jednostkami wojskowymi. W kieleckim Centrum członkowie tych organizacji uczyli się między innymi: podstawowych sposobów i metod na teatrze działań, umożliwiających doraźnie utrzymanie się przy życiu, form i metod ochrony własnej a także sposobów ustalania położenia; metodologii prowadzenia orientowania taktycznego i topograficznego; sposobów pokonywania terenu na polu walki; pozyskiwania i przygotowania wody do spożycia; budowania schronień i rozpalania ognia; zespołowego wykonywania zadań na polu walki; udzielania pierwszej pomocy na polu walki - podaje CPdMZ.