Ostateczny poziom potrzeb pożyczkowych brutto w 2017 r. może być o kilkanaście miliardów złotych niższy niż planowane 168,7 mld zł – poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. Zapytany czy ponadplanowa realizacja budżetu w okresie styczeń-maj, oznacza, że całoroczne potrzeby pożyczkowe mogą być niższe niż 168,7 mld zł, Nowak powiedział krótko: „Tak”.

Z samego zysku NBP wpłynęło ok. 8 mld zł więcej niż zakładane w ustawie budżetowej. Plus mamy lepsze wykonanie budżetu, jeśli chodzi o dochody podatkowe. One (potrzeby pożyczkowe w całym 2017 r.) mogą być niższe o kilkanaście miliardów (vs plan) – powiedział Nowak.

Pytany, czy realne jest jednoczesne ograniczenie skali emisji długu oraz zmniejszenie finalnego deficytu budżetowego za 2017 rok, Nowak powiedział:
 

Rząd zawsze zmierza do zmniejszenia deficytu. Rezultatem niższego deficytu jest zmniejszenie potrzeb pożyczkowych, a za tym idzie ograniczenie emisji długu. Cieszy nas fakt, że wpływy z podatków są bardzo duże, ale mamy świadomość, że ta dynamika jest najprawdopodobniej nie do utrzymania. Zakładamy, że tempo wzrostu wpływów podatkowych będzie się zmniejszało

– powiedział.
 
Obecne warunki emisji długu wiceminister ocenił jako „bardzo dobre”, ale dostrzega ryzyka po stronie globalnej sytuacji geopolitycznej.

Póki co jest bardzo dobrze, ale zobaczymy, w którą stronę pójdzie polityka Fed, jakie decyzje będzie podejmował EBC oraz jak rynki zareagują na wynik wyborów w Niemczech

– powiedział.

Nowak poinformował, że podaż SPW na IV kwartał będzie wyższa niż na III kwartał, gdy resort finansów planuje wyemitować dług na poziomie ok. 10 mld zł.

W poprzednim roku i na początku tego, nasze działania determinowane były sytuacją polityczną. Na 2017 rok chcieliśmy mieć większe prefinansowane, bo kalendarz wyborczy w Europie był napięty. Chcieliśmy być po bezpiecznej stronie przed wyborami we Francji, abyśmy w przypadku turbulencji na rynkach mieli możliwość czasowego wstrzymania emisji, na przykład przez dwa miesiące

– powiedział.

Z danych MF wynika, że w 2016 roku resort finansów prefinansował 26 proc. potrzeb pożyczkowych na 2017 rok.