W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu (CSŁiI) odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach przygotowania przyszłorocznego ćwiczenia z wojskami pod kryptonimem Anakonda-18.

Organizatorem konferencji było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, a jej celem wypracowanie rozwiązań w obszarach problemowych, zidentyfikowanych w ramach poprzedniej edycji ćwiczenia - Anakonda-16 - podaje oficjalny portal DO RSZ.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Sił Zbrojnych, instytucji spoza układu militarnego oraz zaproszeni goście z państw partnerskich, sojuszniczych oraz koalicyjnych. To, na czym nam szczególnie zależało, to kompleksowe spostrzeganie prowadzenia operacji, we wszystkich możliwych domenach prowadzenia działań obronnych. Rozpatrywaliśmy również problematykę, związaną z relacjami dowodzenia, integracją stanowisk dowodzenia narodowych, koalicyjnych i sojuszniczych, jak również działań w zagrożeniach hybrydowych – przyznał płk Artur Warwas, szef Oddziału Ćwiczeń i Szkolenia Bojowego, cytowany przez portal Dowództwa Operacyjnego RSZ. 


W ramach konferencji w Zegrzu omawiane były m.in. przeciwdziałanie działaniom hybrydowym (COUNTER-HYBRID WARFARE), komunikacja strategiczna (STRATCOM), targeting (JOINT TARGETING/JOINT FIRES), przekazanie dowodzenia (TOA), planowanie operacyjne (COMPREHENSIVE APPROACH) oraz wsparcie logistyczne przemieszczenia z elementami koordynacji wykorzystania przestrzeni powietrznej (Logistic Support of RSOM and Sustainment).

Kolejne konferencje planistyczne manewrów Anakonda-18 odbędą się w najbliższych tygodniach.