Frankowicze złożyli pozew przeciwko BZ WBK

Przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. w sprawie umów kredytowych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego wpłynął do Sądu Okręgowego we Wrocławiu pozew grupowy.

pixabay.com
Przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. w sprawie umów kredytowych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego wpłynął do Sądu Okręgowego we Wrocławiu pozew grupowy. Sprawa dotyczy roszczeń w wysokości aż 32 mln zł. Na grupę składa się 598 kredytobiorców.

Zbigniew Drzewiecki poinformował, że Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp. k. w imieniu Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie – Małgorzaty Rothert działającej na rzecz grupy konsumentów – złożyła pozew w miniony czwartek.

Jak podano, pozwem objęte są roszczenia klientów dawnego Kredyt Bank S.A. (obecnie Bank Zachodni WBK S.A.), którzy zawierali z tym bankiem umowy o kredyt złotowy waloryzowany kursem waluty obcej – franka szwajcarskiego.


Zgodnie z pozwem wspomniane umowy kredytowe zawierają niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) dotyczące ustalania kursu CHF, według którego miały być waloryzowane kwota kredytu i raty spłaty, bowiem umowy te przyznawały bankowi prawo do jednostronnego ustalania kursu CHF, a ponadto przewidywały stosowanie kursu kupna i sprzedaży, pomimo że nie dochodziło do żadnej wymiany walut - kwota kredytu była ustalana i wypłacana w złotych oraz w tej samej walucie miały być dokonywane spłaty


- napisano w komunikacie.

W konsekwencji w pozwie wskazuje się, że postanowienia umów odnoszące się do CHF – jako nieuczciwe – nie wiązały kredytobiorców od chwili zawarcia umów, a zarazem niedopuszczalne jest zastąpienie niedozwolonych postanowień kursowych jakimkolwiek innym kursem waluty obcej. W pozwie wskazuje się również, że bank, stosując opisane postanowienia kursowe do obliczania kwoty zadłużenia oraz rat spłaty, zawyżał raty spłaty pobierane od kredytobiorców


- napisał Drzewicki w komunikacie.

Dodał, że w złożonym pozwie Miejski Rzecznik Konsumentów domaga się ustalenia na rzecz konsumentów, że bank powinien zwrócić im nadpłaty wynikające ze stosowania nieuczciwych postanowień.Jak podano, na dzień złożenia pozwu obejmuje on roszczenia grupy kredytobiorców liczącej 598 osób, ale wciąż możliwe jest przystąpienie do pozwu kolejnych kredytobiorców. Wartość przedmiotu sporu wynosi 32 mln 383 tys. 218 zł. Łączna wysokość udzielonych kredytów na podstawie umów objętych pozwem to ponad 131 mln zł.

 

 Źródło: PAP,niezalezna.pl

#frankowicze #Bank Zachodni WBK #Wrocław

ES
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo