Rząd przyjął na dzisiejszym posiedzeniu propozycje dotyczące minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. Wynagrodzenie w 2018 roku ma zostać podniesione do 2080 zł, natomiast stawka godzinowa do 13,50 zł. 

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w komunikacie, że rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosiło 2080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4 proc.) w stosunku do 2017 r. 

Jednocześnie Rada Ministrów proponuje, aby minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosiła 13,50 zł (w 2017 r. jest to 13 zł) 

– podkreślono.

CIR zaznaczył, że wzrost minimalnego wynagrodzenia nie powinien negatywnie wpłynąć na rynek pracy.

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, adekwatnie do wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Proponowany poziom minimalnego wynagrodzenia nie powinien negatywnie wpłynąć na rynek pracy 

– napisano w komunikacie.

Rząd zaproponował również pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r.