Gdynia jest pierwszym miastem w Polsce i w Europie Wschodniej posiadającym certyfikat miasta inteligentnego. Dokument potwierdzający zrównoważony rozwój miasta w zakresie usług oraz jakości życia przyznała kanadyjska organizacja World Council on City Data.

Specjalny certyfikat ISO 37120 przyznawany jest na rok. Taki dokument posiadają tylko 43 miasta. Jest to norma obejmująca 100 wskaźników zawartych w 17 obszarach tematycznych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania miasta. Są to: ekonomia, edukacja, energia, środowisko, finanse, straż pożarna i reagowanie kryzysowe, zarządzanie, zdrowie, rekreacja, bezpieczeństwo, schronienie, odpady stałe, telekomunikacja i innowacja, transport, urbanistyka, ścieki, woda i kanalizacja.

"Przyznanie Gdyni certyfikatu to potwierdzenie faktu, że w mieście jest kontrolowana jakość życia mieszkańców, a inteligentne technologie wspierają ten proces - tłumaczy urząd miasta.


Certyfikat ISO 37120 jest narzędziem, które pozwala w sposób uporządkowany, zewnętrzny, obiektywny udostępnić i zebrać dane oraz konfrontować je z danymi z takich miast, jak: Londyn, Amsterdam, Barcelona, Los Angeles czy Dubaj.

Prace związane z certyfikacją Gdyni trwały prawie rok. W zależności od tego, ile wskaźników w mieście może zostać zmierzonych, certyfikacja odbywa się na poziomie aspirującym, brązowym, srebrnym, złotym lub platynowym. Gdynia swą obecność w gronie certyfikowanych miast rozpoczęła od poziomu aspirującego.

Gdynia wraz z 43 pozostałymi certyfikowanymi miastami z całego świata zarejestrowana jest na międzynarodowym, ogólnodostępnym portalu WCCD Globar Cities Registry TM, www.dataforcities.org, gdzie jej wskaźniki można porównywać z innymi ośrodkami.